+381 11 3036 142 Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:00h

Pon - Pet 08:00 - 16:00h

SILNA ŠTEDNJA!

 

 

Sa ostvarenom stopom prinosa od osnivanja fonda od preko 7% prosečno godišnje, fond Štednja je svojim članovima obezbedio značajne akumulirane sume.

Pored uplata članova, akumulirana suma uvećana je i po osnovu ostvarenih prinosa.

Namenjen je vama koji ne želite da razmišljate o promenama deviznog kursa, jer Štednja ulaže isključivo u dinarske hartije od vrednosti, i to:

 • najsigurnije državne dinarske hartije od vrednosti i
 • novčane depozite i investicione jedinice otvorenih investicionih fondova u dinarima

Štednja je izrazito konzervativan fond.

Prioritet upravljanja fondom je sigurnost ulaganja, bez izloženosti deviznom riziku.

Uložena sredstva uvećana za prinos, odnosno vašu privatnu penziju možete da počnete da povlačite već kada napunite 58 godina

Čak i sa izrazito konzervativnom politikom, članovi fonda su u periodu od osnivanja fonda 2008. godine do danas ostvarili visok prinos koji je rezultat kako tekućih tržišnih kretanja tako i izabrane investicione politike. Prinosi na dan 31.03.2024. godine:

 • U poslednjih 12 meseci 8,29%
 • U poslednjih pet godina prosečna godišnja stopa 1,36%
 • Od uspostavljanja fonda 2008. godine prosečna godišnja stopa 7,29%

Prethodno ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući prinosi mogu biti viši ili niži od ranijih.

Pristupanje fondu je jednostavno za svakoga.

U dobrovoljni penzioni fond možete da uplaćujete redovno ili povremeno. I najmanji mesečni iznosi akumulirani godinama i uvećavani za prinos mogu da vam obezbede značajne dodatne prihode kada budete stariji.

Napravite svoju kalkulaciju privatne penzije.

NAKNADE

Postoje dve vrste naknada: naknada za uplatu i naknada za upravljanje fondom.

Prilikom uplate do 100.000 dinara naplaćuje se naknada od 2,7% iznosa uplaćenih sredstva, a za veće uplate naknada se smanjuje prema Tarifniku. Na godišnjem nivou se naplaćuje naknada za upravljanje fondom, po stopi od 1,25% na vrednost vaše imovine u fondu. Ova naknada se obračunava dnevno, kao procenat podeljen sa 365,25 na neto vrednost imovine fonda. Vrednost investicione jedinice kao i stope prinosa koje se objavljuju su već umanjene za ovu naknadu.

DOSADAŠNJI PRINOSI

Pregled prinosa po kvartalima za prethodnih 12 meseci, pet godina i od početka poslovanja.

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (31.03.2023 – 31.03.2024) iznosi 8,29%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 31.03.2024) iznosi 7,29%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (31.03.2019 – 31.03.2024) iznosi 1,36%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (31.12.2022 – 31.12.2023) iznosi 7,64%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 31.12.2023) iznosi 7,28%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (31.12.2018 – 31.12.2023) iznosi 1,11%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (30.09.2022 – 30.09.2023) iznosi 8,34%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 30.09.2023) iznosi 7,35%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (30.09.2018 – 30.09.2023) iznosi 1,15%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (30.06.2022 – 30.06.2023) iznosi -0,53%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 30.06.2023) iznosi 7,37%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (30.06.2018 – 30.06.2023) iznosi 1,15%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (31.03.2022 – 31.03.2023) iznosi -7,69%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 31.03.2023) iznosi 7,23%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (31.03.2018 – 31.03.2023) iznosi 0,76%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.01.2022 – 31.12.2022) iznosi -10,54%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 31.12.2022) iznosi 7,25%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.01.2018 – 31.12.2022) iznosi 0,90%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.10.2021 – 30.09.2022) iznosi -12,71%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 30.09.2022) iznosi 7,28%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.10.2017 – 30.09.2022) iznosi 0,98%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.07.2021 – 30.06.2022) iznosi -6,03%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 30.06.2022) iznosi 7,98%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.07.2017 – 30.06.2022) iznosi 2,70%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.04.2021 – 31.03.2022) iznosi -2,74%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 31.03.2022) iznosi 8,43%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.04.2017 – 31.03.2022) iznosi 3,76%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.01.2021 – 31.12.2021) iznosi -0,77%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 31.12.2021) iznosi 8,64%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.01.2017 – 31.12.2021) iznosi 4,06%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.10.2020 – 30.09.2021) iznosi 2,29%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 30.09.2021) iznosi 9,01%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.10.2016 – 30.09.2021) iznosi 4,73%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.07.2020 – 30.06.2021) iznosi 2,54%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 30.06.2021) iznosi 9,17%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.07.2016 – 30.06.2021) iznosi 5,01%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.04.2020 – 31.03.2021) iznosi 2,17%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 31.03.2021) iznosi 9,39%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.04.2016 – 31.03.2021) iznosi 5,52%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.01.2020 – 31.12.2020) iznosi 1,28%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 31.12.2020) iznosi 9,45%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.01.2016 – 31.12.2020) iznosi 5,75%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.10.2019 – 30.09.2020) iznosi 2,88%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 30.09.2020) iznosi 9,59%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.10.2015 – 30.09.2020) iznosi 7,37%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.07.2019 – 30.06.2020) iznosi 6,94%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 30.06.2020) iznosi 9,75%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.07.2015 – 30.06.2020) iznosi 7,84%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.04.2019 – 31.03.2020) iznosi 7,68%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 31.03.2020) iznosi 10,04%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.04.2015 – 31.03.2020) iznosi 8,51%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.01.2019 – 31.12.2019) iznosi 7,84%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 31.12.2019) iznosi 10,22%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.01.2015 – 31.12.2019) iznosi 9,22%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.10.2018 – 30.09.2019) iznosi 6,44%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 30.09.2019) iznosi 10,23%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.10.2014 – 30.09.2019) iznosi 9,14%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.07.2018 – 30.06.2019) iznosi 3,27%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 30.06.2019) iznosi 10,02%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.07.2014 – 30.06.2019) iznosi 8,68%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.04.2018 – 31.03.2019) iznosi 5,12%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 31.03.2019) iznosi 10,27%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.04.2014 – 31.03.2019) iznosi 9,42%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.01.2018 – 31.12.2018) iznosi 6,56%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 31.12.2018) iznosi 10,46%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.01.2014 – 31.12.2018) iznosi 9,73%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.10.2017 – 30.09.2018) iznosi 7,42%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 30.09.2018) iznosi 10,62%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.10.2013 – 30.09.2018) iznosi 10,02%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.07.2017 – 30.06.2018) iznosi 7,35%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 30.06.2018) iznosi 10,75%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.07.2013 – 30.06.2018) iznosi 9,91%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.04.2017 – 31.03.2018) iznosi 6,87%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 31.03.2018) iznosi 10,83%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.04.2013 – 31.03.2018) iznosi 10,24%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.01.2017 – 31.12.2017) iznosi 5,62%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 31.12.2017) iznosi 10,89%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.01.2013 – 31.12.2017) iznosi 10,64%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.10.2016 – 30.09.2017) iznosi 4,71%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 30.09.2017) iznosi 10,98%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.10.2012 – 30.09.2017) iznosi 11,12%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.07.2016 – 30.06.2017) iznosi 5,03%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 30.06.2017) iznosi 11,15%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.07.2012 – 30.06.2017) iznosi 11,14%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.04.2016 – 31.03.2017) iznosi 5,76%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 31.03.2017) iznosi 11,31%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.04.2012 – 31.03.2017) iznosi 11,54%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.01.2016 – 31.12.2016) iznosi 7,57%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 31.12.2016) iznosi 11,55%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.01.2012 – 31.12.2016) iznosi 12,17%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.10.2015 – 30.09.2016) iznosi 15,81%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2007 – 30.09.2016) iznosi 11,80%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.10.2011 – 30.09.2016) iznosi 12,69%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.07.2015 – 30.06.2016) iznosi 17,12%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 30.06.2016) iznosi 11,97%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.07.2011 – 30.06.2016) iznosi 12,74%

Stopa prinosa fonda za period od 12 meseci (01.04.2015 – 31.03.2016) iznosi 17,49%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda od početka poslovanja (06.11.2008 – 31.03.2016) iznosi 12,08%
Prosečna godišnja stopa prinosa fonda za period od 5 godina (01.04.2011 – 31.03.2016) iznosi 12,59%

ZAKLJUČAK PROCEDURE

 

1. Upoznajte se sa našim PROSPEKTOM

2. Zaključenje ugovora o članstvu je vrlo lako i brzo.
Započnite proces učlanjenja preko ONLINE forme.

3. Potpišite i platite prvi doprinos

UPOREDITE ŠTEDNJU I EKVILIBRIO

Štednja

 • Ulaže u najsigurnije hartije od vrednosti +
 • Ulaže isključivo u dinarske hov i depozite banaka +
 • Pored dinarskih, ulaže i u državne hartije od vrednosti u evrima
 • Povlačenje sredstava već sa napunjenih 58 godina +
 • Moguće redovne i neredovne uplate +
 • Ostvarivanje visoke prinose od početka poslovanja +
 • Prosečan godišnji prinos od početka poslovanja 7,29%
 • Prosečan prinos u poslednjih 12 meseci 8,29%
 • Prosečan godišnji prinos u prethodnih 5 godina 1,36%

Ekvilibrio

 • + Ulaže u najsigurnije hartije od vrednosti
 • Ulaže isključivo u dinarske hov i depozite banaka
 • + Pored dinarskih, ulaže i u državne hartije od vrednosti u evrima
 • + Povlačenje sredstava već sa napunjenih 58 godina
 • + Moguće redovne i neredovne uplate
 • + Ostvaruje visoke prinose od početka poslovanja
 • 5,85% Prosečan godišnji prinos od početka poslovanja
 • 5,74%Prosečan prinos u poslednjih 12 meseci
 • 0,86% Prosečan godišnji prinos u prethodnih 5 godina

POGLEDAJTE KAKO SE KREĆE VREDNOST INVESTICIONE JEDINICE

 

Vrednost investicione jedinice DDOR GARANT ŠTEDNJA na dan 26.05.2024. je 2.975,38416 dinara.Kontaktirajte nas