+381 11 3036 142 Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:00h

PRIGOVORI I ZALBE

Obaveštenje o načinu podnošenja prigovora

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga koje pružaju društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima („Sl.glasnik RS“ br. 55/2015) DDOR-GARANT DRUŠTVO ZA UPRAVLAJNJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM AD BEOGRAD (U daljem tekstu: Društvo) obaveštava Vas sledeće:

 

 

 

Način podnošenja prigovora

Član dobrovoljnog penzijskog fonda, odnosno obveznik uplate kao i lice koje je koristilo usluge Društva ili lice koje se obratilo Društvu radi korišćenja usluga i koje je  Društvo kao takvo identifikovalo (u daljem tekstu: Korisnik) može podneti prigovor na rad Društva i to:


  • U poslovnim prostorijama Društva na adresi sedišta Beograd, Maršala Birjuzova 3-5

  • Putem pošte na adresu: DDOR-GARANT AD BEOGRAD, BEOGRAD, Maršala Birjuzova br. 3-5

  • Elektronskim putem na adresu za prijem prigovora: reklamacije@garant-penzije.eu

Društvo je u obavezi da za prigovor podnet u poslovnim prostorijama Društva, na zahtev Korisnika izda potvrdu o prijemu prigovora.

Na prigovor podnet elektronskim putem Društvo će odmah potvrdi prijem prigovora.

Korisnik može podneti prigovor:


  • Lično

  • Ili preko svog punomoćnika odnosno zastupnika

Društvo nema obavezu da razmatra usmeni prigovor. Prigovor je jasno iskazano nezadovoljstvo Korisnika u pisanoj formi.

Prigovor Korisnika treba da sadrži podatke iz kojih se nesumnjivo može utvrditi odnos sa Društvom, kao i razloge za podnošenje prigovora.

 

 

Postupak rešavanja prigovora

Društvo je dužno da nakon razmatranja Prigovora Korisniku pisanim putem dostavi odgovor na prigovor poštom, odnosno ukoliko je prigovor podnet elektronskim putem na e-mail : reklamacije@garant-penzije.eu Društvo može dostaviti Korisniku odgovor na prigovor u elektronskom obluku, potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prigovora.

 

Ukoliko je nezadovoljan odgovorom Društva, ili ukoliko odgovor nije dostavljen u propisanom roku, Korisnik usluga može, pre pokretanja sudskog spora, podneti prigovor Narodnoj banci Srbije, u pisanoj formi, poštom ili elektronskom poštom na adresu za prijem elektronske pošte Narodne banke Srbije: zastita.korisnika@nbs.rs

 

Korisnik uz prigovor Narodnoj banci Srbije, dostavlja prigovor koji je uputio Društvu, odgovor na taj prigovor (ako ga je Društvo dostavilo) i dokumentaciju na osnovu koje se navodi iz prigovora Narodnoj banci Srbije mogu ceniti. Rok za podnošenje prigovora Narodnoj banci Srbije je šest meseci od dana prijema odgovora Društva ili proteka roka za njegovo dostavljanje.

 

Društvo je dužno da Korisniku na njegov zahtev u svakom trenutku uruči Proceduru o rešavanju prigovora u pisanoj formi.