+381 11 3036 142 Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:00h

Standard u svetu, u usponu kod nas

Svet je poslednjih nedelja brujao ne samo o pandemiji, već i o američkim izborima za predsednika. U stvari, još uvek bruji. Podsetili smo se, ili saznali o komplikovanom i nama neobičnom sistemu elektora, registrovanja za glasanje i raznim drugim pravilima i praksama.

 

Standard u svetu, u usponu kod nas

Nama je ova šarolikost izbornih sistema širom sveta, međutim, bila povod i za podsećanje na podjednako raskošnu paletu penzijskih sistema u razvijenim zemljama. U mnogima od njih je privatna penzija jedan od nosećih elemenata u planiranju prihoda za starost, pardon, kasnije doba.

 

Prema podacima Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), od oko 50 triliona dolara u raznim instrumentima za planiranje penzije, oko 32 triliona se nalazi upravo u fondovima koji funkcionišu po principima sličnim onima po kojima rade dobrovoljni penzijski fondovi u Srbiji.

 

Kod nas su privatne penzije dobrovoljne, a domaći dobrovoljni penzijski fondovi posluju već petnaestak godina i svojim članovima i te kako uvećavaju novac – njihovu buduću penziju. Indeks FONDEKS – koji je uspostavila Narodna banka Srbije kako bi predstavila trend kretanja sistema dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji – iznosi 8,4%, posmatrano od početka poslovanja.

 

U poslednje dve godine, prema izveštajima Narodne banke Srbije, broj korisnika usluga doborovoljnih penzijskih fondova u Srbiji povećan je za više od 10 hiljada, na preko 203 hiljade na kraju septembra 2020. Ipak, u odnosu na broj zaposlenih u Srbiji, to je svega nešto više od 9%, tako da je potencijal za dalji razvoj veliki.

 

Pogledajte na našem sajtu kako funkcionišu privatne penzije. Možda se ispostavi da je to pravi put i za vas, kao dodatak državnoj penziji ili čak kao glavni prihod u (dalekoj, ili ne tako dalekoj) budućnosti.

 

Spremite kokice za inauguraciju 20. januara, a papir i olovku za svoje računice.

KONTAKTIRAJTE NAS