+381 11 3036 142 Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:00h

Pon - Pet 08:00 - 16:00h

Šta je to porfolio?

Šta je to porfolio?Nakon što smo razjasnili koji sve finansijski instrumenti postoje, danas ćemo obratiti temu portfolija.

Šta je to porfolio?
Portfolio predstavlja „paletu“ ili kolekciju različitih investicija koje u svom posedu imaju individualni investitori ili organizacije. Sam cilj portfolija je disperzija rizika putem investiranja u više finansijskih instrumenata. Instrumenti trgovanja bi trebalo da se razlikuju kako po svojoj prirodi, tako i po svom performansu kako bi se ostvario zadovoljavajući nivo prihoda uz pružanje određene sigurnosti od gubitka kapitala.   Struktura portfolija investitora vremenom će se menjati u zavisnosti od: 1. životnog doba investitora 2. njenog/njegovog stepena tolerancije na rizik 3. kao i stabilnosti na samom finansijskom tržištu   Na primer, procentualna izloženost konzervativnim finansijskim instrumentima kao što su obveznice može biti veća kod starijih osoba kojima je prioritet očuvanje stečenog kapitala.   Sa druge strane, mlađi investitori će možda želeti veću izloženost rizičnijim finansijskim instrumentima kao što su akcije. Razlog za takav pristup leži u tome da su oni često više orijentisani na uvećanje kapitala što im akcije, svojim agresivnijim kretanjem cena, omogućavaju.   Bez obzira kojoj grupi investitora pripadate, važno je da imate balansiranu raspodelu finansijskih instrumenata unutar svog portfolija kako bi isti bio efikasan i pružio vam dobar odnos rizika i profita.   Jedna od mogućnosti za vaš portfolio jeste i ulaganje kroz dobrovoljni penzijski fond. S obzirom na to da upravljamo sa dva fonda, pružamo vam mogućnost da napravite dovoljnu diversifikaciju u ulaganju tako što možete da uplaćujete u oba fonda istovremeno. Saznajte više o privatnoj penziji na našem sajtu a ako imate dodatnih pitanja, stojimo vam na raspolaganju za kontakt.
  • Kad je pravi trenutak za početak uplata privatne penzije?


  • MALI/SEZONSKI PROIZVOĐAČI I PRIVATNA PENZIJA


  • Privatna penzija i fleksibilnost uplata i isplata


  • KONTAKTIRAJTE NAS