+381 11 3036 142 Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:00h

Pon - Pet 08:00 - 16:00h

Kako da odlučim: privatna penzija ili životno osiguranje?

Ako čitate ovaj tekst, verovatno danima guglate kako da otkrijete razliku između privatne penzije ili životnog osiguranja ili se možda već neko vreme raspitujete kod prijatelja i tražite različite ponude kako biste došli do odgovora. U ovom tekstu, predstavljamo vam osnovne razlike između ova dva finansijska proizvoda.

Kako da odlučim: privatna penzija ili životno osiguranje?

Iako su oba proizvoda podjednako dobra, u odnosu na vaše potrebe, napravite izbor. Ako imate finansijskih mogućnosti, savetujemo da razmislite o odabiru oba proizvoda istovremeno. Na taj način prvenstveno pravite diversifikaciju svojih ulaganja, što je uvek preporuka kada upravljate svojim finansijama. Sa druge strane, iako je suština ovih proizvoda delimično ista (obezbeđujete finansijsku sigurnost za sebe i svoju porodicu) ipak, privatnu penziju i životno osiguranje imaju različite namene.
 
Uplate
 
Počećemo od iznosa uplate. Može se reći da početna premija za mešovito životno osiguranje se kreće oko 2400 RSD mesečno. Ukoliko se odlučite za privatnu penziju, i u fondu Ekvilibrio i u fondu Štednja minimalna uplata iznosi svega 500 RSD. Važno je napomenuti, da se kod kupovine osiguranje obavezujete na redovnu uplatu premije spram polise koju sklopite sa osiguravajućom kućom. I toga bi trebalo da se pridržavate jer postoje određene posledice ukoliko prestanete sa uplatom.
Kao što sam naziv kaže, plaćanje doprinosa u dobrovoljnim penzijskim fondovima je dobrovoljno odnosno fleksibilno. To znači da možete da uplaćujete kada hoćete i koliko hoćete, bez bilo kakvih posledica. Uplate mogu biti redovne ili povremene, a iznos uplate takođe možete da menjate u bilo kom trenutku. Jedna od značajnih prednosti privatne penzije je mogućnost ostvarivanja značajnih poreskih olakšica.
 
Trajanje ugovora o članstvu / polise osiguranja
 
Ugovor o članstvu u penzijskim fondovima sklapate na neodređeno vreme. Uslov za isplatu privatne penzije definisan je zakonom i važi za sve članove fonda. Sredstvima možete raspolagati sa navršenih 58 godina života. Kupovinom polise životnog osiguranja, ugovara se i period uplate, minimalno 5 a maksimalno 25 godina.
 
Akumulirani iznos i isplate
 
Kada govorimo o isplati novca, kod životnog osiguranja po isteku ugovorenog perioda, ukoliko ste redovno uplaćali premiju, možete računati na osiguranu sumu koja je unapred definisana, uz pripisanu dobit koja je ostvarena tokom godina akumulacije. Imajte na umu da se porez na kapitalnu dobit plaća prilikom isplate osiguravajuće sume, dok isplata i dobrovoljnog penzijskog fonda ne podleže takvom oporezivanju.
 
Isplata privatne penzije je fleksibilna kao uplata. Visinu i dinamiku isplate birate sami i proizvoljno je možete menjati. Uvid u vaš račun u fondu dostupan vam je 24/7 i jednom godišnje dobijate i obaveštenje o vašim transakcijama i stanju na računu.
 
Prilikom isplate sa vašeg penzijskog računa, vi raspolažete sa sumom koja je nastala od vaših uplata i akumuliranih prinosa koje je fond ostvario tokom perioda vašeg članstva. Sigurnost ulaganja u dobrovoljne penzijske fondove je na visokom nivou. Okviri ulaganja su definisani zakonom gde je prednost data najsigurnijim finansijskim instrumentima. Primenu ove regulative kontroliše Narodna banka Srbije.
 
Iz prethodno navedenog može se zaključiti da su privatna penzija i životno osiguranje različiti finansijski proizvodi. Pored toga što obezbeđuju dodatnu finansijsku stabilnost, oba proizvoda su nasledna. Privatna penzija je proizvod koji vam na dug rok omogućava da uz mala ulaganja sa potpunom fleksibilnošću uplate, uz značajne poreske olakšice, obezbedite sebi u budućnosti dodatni prihod.
 
Ako želite da napravimo vašu kalkulaciju privatne penzije, pišite nam. Tu smo za vas!

  • Kalkulator za odlazak u penziju - izračunajte odmah kolika će vam biti penzija


  • Privatna penzija za samostalne umetnike


    Samostalni umetnici u našoj zemlji prinuđeni su da mnogo unapred razmišljaju o svojoj finansijskoj budućnosti. Slobodni umetnici u kulturi često su angažovani po projektu, pa samim tim ili imaju svoju agenciju, kako bi uopšte mogli da rade, ili se priklone nekom od kulturnih udruženja naše zemlje UDUS, ULUS, UFUS… Uplate u privatni penzioni fond odlično su rešenje za njih, jer je privatna penzija način da se dođe do sigurnije i stabilnije finansijske budućnosti. Pročitajte kako.
  • Vreme je za novogodišnje želje i važne životne odluke


    Decembar nam je uveliko tu. Vreme je za sumiranje utisaka, dostignuća i postignuća, kao i za novogodišnje želje. Novih 365 dana je pred vama i pravi vreme je trenutak da zapišete, a onda i ispunite svoje želje za Novu godinu.
  • KONTAKTIRAJTE NAS