+381 11 3036 142 Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:00h

Pon - Pet 08:00 - 16:00h

#ONOKAD TE SVI ZAPOSLENI VOLE

Jer im uplaćuješ u dobrovoljni penzijski fond

Verovatno s razlogom sebe smatrate dobrim poslodavcem, ipak, u poslednje vreme primećujete veću fluktuaciju zaposlenih. Ili, ne odlaze, ali njihova motivacija opada i sve su manje uključeni. A možda je i sve u redu, a vi želite da ih nagradite i brinete o njihovoj dugoročnoj dobrobiti.

 

 

Takođe, na intervjuima sa potencijalnim novozaposlenima, sve više ih se interesuje za paket beneficija, a ne samo za neto platu.

Uplaćivanjem zaposlenima u dobrovoljni penzijski fond:


 • povećavate njihovo zadovoljstvo i lojalnost i motivišete ih na postizanje boljih poslovnih rezultata

 • povećavate svoju konkurentnost kao poslodavca

To donosi i poreske olakšice:


 • Uplaćivanje u dobrovoljni penzijski fond do iznosa od 7.529 dinara mesečno po zaposlenom oslobođeno je plaćanja poreza na dohodak i doprinosa za socijalno osiguranje

 • Izdaci poslodavca na ime uplata dobrovoljnih penzijskih doprinosa za zaposlene priznaju se kao rashod u poreskom bilansu

DDOR-Garant upravlja sa dva fonda, koja su u periodu od njihovog osnivanja do danas klijentima obezbedila visoke stope prinosa na njihova ulaganja, koje su rezultat uspešno vođene investicione politike kao i visokih kamatnih stopa koje su bile aktuelne u ovom periodu.

EKVILIBRIO – umereno konzervativan, ulaganje u najsigurnije državne hartije od vrednosti i novčane depozite u dinarima i evrima

ŠTEDNJA – izrazito konzervativan, ulaganje isključivo u dinarske najsigurnije državne dinarske hartije od vrednosti, novčane depozite i investicione jedinice otvorenih investicionih fondova u dinarima

DDOR-Garant je društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom čiji su vlasnici slovenačka finansijska grupacija PRVA GROUP PLC sa 60% udela, DDOR NOVI SAD ADO NOVI SAD sa 32,46% i DDOR RE ADO NOVI SAD sa 7,54%.

Uporedite štednju i ekvilibrio

Štednja

 • Ulaže u najsigurnije hartije od vrednosti +
 • Ulaže isključivo u dinarske hov i depozite banaka +
 • Pored dinarskih, ulaže i u državne hartije od vrednosti u evrima
 • Povlačenje sredstava već sa napunjenih 58 godina +
 • Moguće redovne i neredovne uplate +
 • Ostvarivanje visoke prinose od početka poslovanja +
 • Prosečan godišnji prinos od početka poslovanja 7,37%
 • Prosečan prinos u poslednjih 12 meseci -0,53%
 • Prosečan godišnji prinos u prethodnih 5 godina 1,15%

Ekvilibrio

 • + Ulaže u najsigurnije hartije od vrednosti
 • Ulaže isključivo u dinarske hov i depozite banaka
 • + Pored dinarskih, ulaže i u državne hartije od vrednosti u evrima
 • + Povlačenje sredstava već sa napunjenih 58 godina
 • + Moguće redovne i neredovne uplate
 • + Ostvaruje visoke prinose od početka poslovanja
 • 6,01% Prosečan godišnji prinos od početka poslovanja
 • -1,48%Prosečan prinos u poslednjih 12 meseci
 • 1,09% Prosečan godišnji prinos u prethodnih 5 godina

Zakažite sastanak sa savetnikom