+381 11 3036 142 Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:00h

Pon - Pet 08:00 - 16:00h

Ukoliko razmišljate koja uplata je bolja za vas, privatna penzija ili životno osiguranje, u ovom tekstu vam donosimo odgovor i predstavljamo vam osnovne razlike između ova dva finansijska proizvoda.

 

Poslodavac koji uplaćuje novac u privatnu penziju.

 

Uplata u fondove – kako da napravite pravi izbor?

 

Iako su oba proizvoda podjednako dobra, u odnosu na vaše potrebe, napravite pravi izbor. Ako imate finansijskih mogućnosti, savetujemo da razmislite o odabiru oba proizvoda istovremeno. Na taj način prvenstveno pravite diversifikaciju svojih ulaganja, što je uvek preporuka kada upravljate svojim finansijama. Sa druge strane, iako je suština ovih proizvoda delimično ista (obezbeđujete finansijsku sigurnost za sebe i svoju porodicu) ipak, privatna penzija i životno osiguranje imaju različite namene.

 

 

Zbog čega je privatno penziono osiguranje bolji izbor?

 

Naš savet je da počnete od uplata u dobrovoljni penzioni fond jer vam to donosi mnogobrojne benefite, a evo i koje:

 

 

 

Počećemo od iznosa uplate. Može se reći da početna premija za mešovito životno osiguranje se kreće oko 2400 RSD mesečno. Ukoliko se odlučite za privatnu penziju, i u fondu Ekvilibrio i u fondu Štednja minimalna uplata za penziono osiguranje iznosi svega 500 RSD.

 

Važno je napomenuti, da se kod kupovine osiguranja obavezujete na redovnu uplatu premije spram polise koju sklopite sa osiguravajućom kućom. I toga bi trebalo da se pridržavate jer postoje određene posledice ukoliko prestanete sa uplatom.

 

Kao što sam naziv kaže, plaćanje doprinosa u dobrovoljnim penzijskim fondovima je dobrovoljno, odnosno fleksibilno. To znači da možete da uplaćujete kada hoćete i koliko hoćete, bez bilo kakvih posledica. Uplate mogu biti redovne ili povremene, a iznos uplate takođe možete da menjate u bilo kom trenutku. Jedna od značajnih prednosti privatne penzije je mogućnost ostvarivanja značajnih poreskih olakšica.

 

 

 

Ugovor o članstvu u penzijskim fondovima sklapate na neodređeno vreme. Uslov za isplatu privatne penzije definisan je zakonom i važi za sve članove fonda. Sredstvima možete raspolagati sa navršenih 58 godina života. Kupovinom polise životnog osiguranja, ugovara se i period uplate, minimalno 5 a maksimalno 25 godina.

 

 

 

Kada govorimo o isplati novca, kod životnog osiguranja po isteku ugovorenog perioda, ukoliko ste redovno uplaćali premiju, možete računati na osiguranu sumu koja je unapred definisana, uz pripisanu dobit koja je ostvarena tokom godina akumulacije. Imajte na umu da se porez na kapitalnu dobit plaća prilikom isplate osiguravajuće sume, dok isplata i dobrovoljnog penzijskog fonda ne podleže takvom oporezivanju.

 

Zivotno osiguranje za celu porodicu.

 

Dodatna penzija koju sami kontrolišete

 

Isplata privatne penzije je fleksibilna kao uplata. Visinu i dinamiku isplate birate sami i proizvoljno je možete menjati. Uvid u vaš račun u fondu dostupan vam je 24/7 i jednom godišnje dobijate i obaveštenje o vašim transakcijama i stanju na računu.   Prilikom isplate sa vašeg penzijskog računa, vi raspolažete sa sumom koja je nastala od vaših uplata i akumuliranih prinosa koje je fond ostvario tokom perioda vašeg članstva. Sigurnost ulaganja u dobrovoljne penzijske fondove je na visokom nivou.

 

 

Koje je najbolje privatno penziono osiguranje?

 

Najbolje privatno penziono osiguranje je ono koje vam pruža sigurnost i uliva poverenje. Da bi jedan privatni penzioni fond ispunio sve vaše zahteve i doneo vam očekivani profit u budućnosti, okviri ulaganja treba da budu definisani zakonom gde je prednost data najsigurnijim finansijskim instrumentima. Primenu ove regulative treba da kontroliše Narodna banka Srbije, kao što kontroliše primenu unutar DDOR Garant-a.

 

Iz prethodno navedenog može se zaključiti da su privatna penzija i životno osiguranje različiti finansijski proizvodi. Pored toga što obezbeđuju dodatnu finansijsku stabilnost, oba proizvoda su nasledna. Privatna penzija je proizvod koji vam na dug rok omogućava da uz mala ulaganja sa potpunom fleksibilnošću uplate, uz značajne poreske olakšice, obezbedite sebi u budućnosti dodatni prihod.

 

Ako želite da napravimo vašu kalkulaciju privatne penzije, pišite nam. Tu smo za vas!