+381 11 3036 142 Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:00h

Pon - Pet 08:00 - 16:00h

DODATNI PRIHOD ZA 10, 20, 30 GODINA?

Ali morate da počnete 3, 2, 1… SAD!

Koliko godina imate? Dvadeset pet, trideset, četrdeset? U stvari, nema veze.

Bilo da ste tek na početku poslovne karijere ili ste već iskusni profesionalci, ako do sada niste počeli da uplaćujete u dobrovoljni penzijski fond, počnite.

Hiljadu dinara mesečno, dve, pet, koliko god vam ne remeti budžet.

Novac koji tako odvajate je samo vaš. Mi taj novac ulažemo u najsigurnije hartije od vrednosti. Na taj način vaša sredstva uvećavamo za dobit.

Upravljamo sa dva fonda.

DDOR-GARANT EKVILIBRIO – umereno konzervativan, ulaganje u najsigurnije državne hartije od vrednosti i novčane depozite u dinarima i evrima

DDOR-GARANT ŠTEDNJA – izrazito konzervativan, ulaganje isključivo u dinarske najsigurnije državne hartije od vrednosti, novčane depozite i investicione jedinice otvorenih investicionih fondova u dinarima

Zahvaljujući visokim stopama prinosa od osnivanja, oba naša fonda su svojim članovima obezbedila značajna akumulirana sredstva u odnosu na uplaćene iznose.

Prinosi na dan 31.03.2024. godine:


 • Stopa prinosa fonda Štednja u poslednjih 12 meseci je 8,29%; prosečna godišnja stopa Štednje u prethodnih pet godina je 1,36%, a računajući od uspostavljanja fonda 2008. godine prosečna godišnja stopa je 7,29%

 • Stopa prinosa fonda Ekvilibrio u poslednjih 12 meseci je 5,74%; prosečna godišnja stopa Ekvilibrija u prethodnih pet godina je 0,86%, a računajući od uspostavljanja fonda 2007. godine 5,85%

Do sada ostvarivani prinosi nisu garancija prinosa u budućnosti, koji mogu da budu niži ili viši, ali pokazuju koliko je uspešan model koji primenjujemo i kojom stopom je do sada uvećavan novac naših klijenata.

U fond možete da uplaćujete redovno ili povremeno. I najmanji mesečni iznosi akumulirani godinama i uvećavani za prinos mogu da vam obezbede značajne dodatne prihode kada budete stariji.


 • Godinama uvećavan novac možete da počnete da koristite već kada napunite 58 godina.

DDOR Garant je društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom čiji su vlasnici slovenačka finansijska grupacija PRVA GROUP PLC sa 60% udela, DDOR NOVI SAD ADO NOVI SAD sa 32,46% i DDOR RE ADO NOVI SAD sa 7,54%.

Uporedite štednju i ekvilibrio

Štednja

 • Ulaže u najsigurnije hartije od vrednosti +
 • Ulaže isključivo u dinarske hov i depozite banaka +
 • Pored dinarskih, ulaže i u državne hartije od vrednosti u evrima
 • Povlačenje sredstava već sa napunjenih 58 godina +
 • Moguće redovne i neredovne uplate +
 • Ostvarivanje visoke prinose od početka poslovanja +
 • Prosečan godišnji prinos od početka poslovanja 7,29%
 • Prosečan prinos u poslednjih 12 meseci 8,29%
 • Prosečan godišnji prinos u prethodnih 5 godina 1,36%

Ekvilibrio

 • + Ulaže u najsigurnije hartije od vrednosti
 • Ulaže isključivo u dinarske hov i depozite banaka
 • + Pored dinarskih, ulaže i u državne hartije od vrednosti u evrima
 • + Povlačenje sredstava već sa napunjenih 58 godina
 • + Moguće redovne i neredovne uplate
 • + Ostvaruje visoke prinose od početka poslovanja
 • 5,85% Prosečan godišnji prinos od početka poslovanja
 • 5,74%Prosečan prinos u poslednjih 12 meseci
 • 0,86% Prosečan godišnji prinos u prethodnih 5 godina

Zakažite sastanak sa savetnikom