+381 11 3036 142 Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:00h

Pon - Pet 08:00 - 16:00h

SAZNAJTE VIŠE O DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA

Koji ste vi tip? Fatalista, koji kaže: “Šta bude, biće…”, ili pedantni planer koji svakog dana sa digitronom u ruci proverava koliko je ispunio svoje finansijske ciljeve?

Većina ljudi je negde između.

Verovatno ne pokušavate da opsesivno držite sve pod kontrolom, ali vam nije nimalo svejedno kakav ćete život voditi u godinama koje dolaze.

Dobrovoljni penzijski fondovi služe upravo tome. Ne opterećuju vas u svakodnevici, a povećavaju kvalitet života u budućnosti.


 • U njih uplaćujete onoliko koliko vam odgovara, i kada vam odgovara

 • Društvo za upravljanje fondom taj novac ulaže u najsigurnije hartije od vrednosti i na taj način ga uvećava za dobit

 • Kada budete stariji – za 10, 20, 30 godina, počinjete da koristite akumulirani novac i dobit, i time dopunjujete svoje prihode ili penziju

 

 

Koliko god da trenutno zarađujete, velika je šansa da će vaša penzija, kada dođe vreme za nju, biti značajno niža od vaše plate. Samim tim, nije sigurno da ćete moći da zadržite kvalitet života na koji ste navikli. Zbog toga je preporučljivo da tokom svoje poslovne karijere ne uplaćujete samo obavezne doprinose, već i da što ranije počnete da uplaćujete u dobrovoljni penzijski fond.


 • Sredstva iz dobrovoljnog penzijskog fonda možete da povlačite i pre odlaska u penziju, već sa napunjenih 58 godina

 

Srecna zena u penziji sa poklon u ruci.

 

Kada uplaćujete u fond, vi praktično kupujete investicione jedinice. Njihova vrednost se menja u zavisnosti od uspešnosti ulaganja društva koje upravlja fondom. Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom DDOR GARANT A.D. veoma uspešno upravlja sa dva fonda:

Imovina članova fonda je potpuno odvojena od imovine i poslovanja društva koje fondom upravlja. To znači da novac koji vi uplaćujete i prinos koji ste ostvarili ne mogu da budu predmet prinudne naplate, zaloge, hipoteke, ne može se uključiti u likvidacionu ili stečajnu masu društva, kastodi banke ili drugih lica, niti koristiti za izmirivanje obaveza člana fonda i drugih lica prema trećim licima.

Novac iz fonda možete da povučete:


 • Jednokratno (do 30%)

 • Programiranom isplatom u trajanju od najmanje 12 meseci

 • Kupovinom anuiteta

 • Kombinacijom ovih načina

U prva dva slučaja isplate se vrše prema vrednosti investicione jedinice na dan isplate

Uporedite štednju i ekvilibrio

Štednja

 • Ulaže u najsigurnije hartije od vrednosti +
 • Ulaže isključivo u dinarske hov i depozite banaka +
 • Pored dinarskih, ulaže i u državne hartije od vrednosti u evrima
 • Povlačenje sredstava već sa napunjenih 58 godina +
 • Moguće redovne i neredovne uplate +
 • Ostvarivanje visoke prinose od početka poslovanja +
 • Prosečan godišnji prinos od početka poslovanja 7,37%
 • Prosečan prinos u poslednjih 12 meseci -0,53%
 • Prosečan godišnji prinos u prethodnih 5 godina 1,15%

Ekvilibrio

 • + Ulaže u najsigurnije hartije od vrednosti
 • Ulaže isključivo u dinarske hov i depozite banaka
 • + Pored dinarskih, ulaže i u državne hartije od vrednosti u evrima
 • + Povlačenje sredstava već sa napunjenih 58 godina
 • + Moguće redovne i neredovne uplate
 • + Ostvaruje visoke prinose od početka poslovanja
 • 6,01% Prosečan godišnji prinos od početka poslovanja
 • -1,48%Prosečan prinos u poslednjih 12 meseci
 • 1,09% Prosečan godišnji prinos u prethodnih 5 godina

KONTAKTIRAJTE NAS