+381 11 3036 142 Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:00h

Pon - Pet 08:00 - 16:00h

ZA PAUŠALCE

U mnoštvu stvari o kojima morate da vodite računa za neposredno obavljanje svog posla, verovatno se dešava da neke manje hitne – odlažete. Sasvim logično.

Međutim, ne bi bilo dobro da ih i zaboravite.

Uplaćivanje u dobrovoljni penzijski fond je jedno od dugoročno veoma važnih i isplativih ulaganja za svakog paušalca.


 • I sa malim iznosima, na dug rok akumulirate značajna sredstva i prinose

 • Novac možete da počnete da povlačite već sa navršenih 58 godina

Ovaj dodatni prihod će vama lično i vašim bližnjima povećati kvalitet života u kasnijem dobu, naročito ako je poreska osnovica na koju plaćate obavezne doprinose relativno mala.

Ako, pritom, imate i zaposlene, ovo je odličan način za povećanje njihovog zadovoljstva i lojalnosti. Poslodavac koji zaposlenima uplaćuje u dobrovoljni penzijski fond je konkurentniji na tržištu radne snage.

Mi upravljamo sa dva fonda i oba imaju konzervativnu politiku ulaganja:

DDOR-GARANT EKVILIBRIO – umereno konzervativan, ulaganje u najsigurnije državne hartije od vrednosti i novčane depozite u dinarima i evrima

DDOR-GARANT ŠTEDNJA – izrazito konzervativan, ulaganje isključivo u dinarske najsigurnije državne hartije od vrednosti, novčane depozite i investicione jedinice otvorenih investicionih fondova u dinarima

Oba fonda su u periodu od njihovog osnivanja do danas ostvarila visoke stope prinosa koje pored izbora investicione politike zavise i od kretanja kamatnih stopa u datom periodu.

Prethodno ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući prinosi mogu biti viši ili niži od ranijih.

Uporedite štednju i ekvilibrio

Štednja

 • Ulaže u najsigurnije hartije od vrednosti +
 • Ulaže isključivo u dinarske hov i depozite banaka +
 • Pored dinarskih, ulaže i u državne hartije od vrednosti u evrima
 • Povlačenje sredstava već sa napunjenih 58 godina +
 • Moguće redovne i neredovne uplate +
 • Ostvarivanje visoke prinose od početka poslovanja +
 • Prosečan godišnji prinos od početka poslovanja 7,30%
 • Prosečan prinos u poslednjih 12 meseci 6,19%
 • Prosečan godišnji prinos u prethodnih 5 godina 1,72%

Ekvilibrio

 • + Ulaže u najsigurnije hartije od vrednosti
 • Ulaže isključivo u dinarske hov i depozite banaka
 • + Pored dinarskih, ulaže i u državne hartije od vrednosti u evrima
 • + Povlačenje sredstava već sa napunjenih 58 godina
 • + Moguće redovne i neredovne uplate
 • + Ostvaruje visoke prinose od početka poslovanja
 • 5,88% Prosečan godišnji prinos od početka poslovanja
 • 3,87%Prosečan prinos u poslednjih 12 meseci
 • 1,23% Prosečan godišnji prinos u prethodnih 5 godina

KONTAKTIRAJTE NAS