+381 11 3036 142 Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:00h

Pon - Pet 08:00 - 16:00h

Fond Ekvilibrio

Dobrovoljni penzioni fond DDOR-Garant Ekvilibrio je fond posebne vrste, odnosno zasebna imovina članova bez svojstva pravnog lica, koji se osniva s ciljem da obezbedi članovima fonda dodatne prihode u vidu privatne penzije u starosti.

Sa ostvarenom stopom prinosa od osnivanja fonda od preko 5% prosečno godišnje, fond Ekvilibrio je svojim članovima obezbedio značajne akumulirane sume.

Kada uplaćujete u ovaj fond, znajte da je vaš novac uložen u:

  • Najsigurnije hartije od vrednosti koje izdaje Republika Srbija
  • Depozite renomiranih domaćih banaka

Uložena sredstva uvećana za prinos možete da počnete da povlačite već kada napunite 58 godina.

Ekvilibrio je umereno konzervativan fond.

To znači da je namenjen vama koji birate sigurnost ulaganja. Prioritet se daje obezbeđenju sigurnosti imovine fonda, u odnosu na profitabilnost ulaganja.

Čak i sa umereno konzervativnom politikom, članovi fonda su u periodu od osnivanja fonda 2007. godine do danas ostvarili visok prinos koji je rezultat kako tekućih tržišnih kretanja tako i izabrane investicione politike.

Prinosi na dan 31.03.2024. godine:

  • U poslednjih 12 meseci 5,74%
  • U poslednjih pet godina prosečna godišnja stopa 0,86%
  • Od uspostavljanja fonda 2008. godine prosečna godišnja stopa 5,85%
Više o fondu Ekvilibrio

Fond Štednja

Sa ostvarenom stopom prinosa od osnivanja fonda od preko 7% prosečno godišnje, dobrovoljni penzioni fond DDOR-Garant Štednja je svojim članovima obezbedio značajne akumulirane sume za vašu buduću privatnu penziju.

Namenjen je vama koji ne želite da razmišljate o promenama deviznog kursa, jer Štednja ulaže isključivo u dinarske hartije od vrednosti, i to:

  • najsigurnije državne dinarske hartije od vrednosti i
  • novčane depozite i investicione jedinice otvorenih investicionih fondova u dinarima

Štednja je izrazito konzervativan fond.

Prioritet upravljanja fondom je sigurnost ulaganja, bez izloženosti deviznom riziku.

Uložena sredstva uvećana za prinos možete da počnete da povlačite već kada napunite 58 godina.

Čak i sa izrazito konzervativnom politikom, članovi fonda su u periodu od osnivanja fonda 2008. godine do danas ostvarili visok prinos koji je rezultat kako tekućih tržišnih kretanja tako i izabrane investicione politike.

Prinosi na dan 31.03.2024. godine:

  • U poslednjih 12 meseci 8,29%
  • U poslednjih pet godina prosečna godišnja stopa 1,36%
  • Od uspostavljanja fonda 2008. godine prosečna godišnja stopa 7,29%
Više o fondu Štednja