+381 11 3036 142 Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:00h

Fond Ekvilibrio

Dobrovoljni penzijski fond “DDOR-GARANT Ekvilibrio” je fond posebne vrste, odnosno zasebna imovina članova bez svojstva pravnog lica, koji se osniva s ciljem da obezbedi članovima fonda dodatne prihode u starosti.

Sa visokim stopama prinosa od uspostavljanja fonda 2007. godine, fond Ekvilibrio je svojim članovima obezbedio značajne akumulirane sume, koje nastavljaju da rastu.

Kada uplaćujete u ovaj fond, znajte da je vaš novac uložen u:

  • Najsigurnije hartije od vrednosti koje izdaje Republika Srbija
  • Depozite renomiranih domaćih banaka

Uložena sredstva uvećana za prinos možete da počnete da povlačite već kada napunite 58 godina.

Ekvilibrio je umereno konzervativan fond.

To znači da je namenjen vama koji birate sigurnost ulaganja. Prioritet se daje maksimalnom obezbeđenju imovine fonda, u odnosu na profitabilnost ulaganja.

Čak i sa umereno konzervativnim pristupom, članovi fonda od početka našeg poslovanja ostvaruju izuzetno visoke prinose.

Prinosi na dan 31.03.2021. godine:

  • U poslednjih 12 meseci 2,50%
  • U poslednjih pet godina prosečna godišnja stopa 4,69%
  • Od uspostavljanja fonda 2007. godine prosečna godišnja stopa 7,40%
Više o fondu Ekvilibrio

Fond Štednja

Sa visokim stopama prinosa od uspostavljanja fonda 2008. godine, fond Štednja je svojim članovima obezbedio značajne akumulirane sume, koje nastavljaju da rastu.

Namenjen je vama koji ne želite da razmišljate o promenama deviznog kursa, jer Štednja ulaže isključivo u dinarske hartije od vrednosti, i to:

  • najsigurnije državne dinarske hartije od vrednosti i
  • novčane depozite u dinarima

Štednja je izrazito konzervativan fond.
Prioritet je sigurnost ulaganja, uz umanjenje deviznog rizika.

Uložena sredstva uvećana za prinos možete da počnete da povlačite već kada napunite 58 godina.

Čak i sa izrazito konzervativnim pristupom, članovi fonda od početka našeg poslovanja dobijaju iznadprosečne prinose.

Prinosi na dan 31.03.2021. godine:

  • U poslednjih 12 meseci 2,17%
  • U poslednjih pet godina prosečna godišnja stopa 5,52%
  • Od uspostavljanja fonda 2008. godine prosečna godišnja stopa 9,39%
Više o fondu Štednja