+381 11 3036 142 Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:00h

Dugoročnost, lek za (svaki?) poremećaj

Onaj ko je 2008. ili 2009. godine kupio investicionu jedinicu nekog od domaćih dobrovoljnih penzijskih fondova, zaista je dobro prošao.

 

10+ protiv krize

I pored finansijske krize koja je imala globalni karakter, period akumulacije sredstava od deset godina ili duže dovoljan je da se početno uložena sredstva uvećaju, u mnogim slučajevima znatno. U zavisnosti od tržišnih kretanja, prinosi će oscilovati iz godine u godinu.

 

Kada danas, desetak godina kasnije, zavire u stanje na svojim računima namenjenim za trošenje nakon što napune 58 ili više godina, imaće šta i da vide – akumulirane sume, prinosima značajno uvećane u odnosu na zbir uplata. Naime, prosečni godišnji prinosi od početka rada svakog domaćeg dobrovoljnog penzijskog fonda osnovanog do 2008. godine, a posmatrano na kraju septembra 2020. godine, iznose između 5% i 9%. Ovi podaci su lako dostupni na sajtovima domaćih društava za upravljanje ovim fondovima.

 

Kako je to moguće? Dobrovoljni penzijski fondovi koji, poput onih kojima mi upravljamo, ulažu sredstva u hartije od vrednosti duge ročnosti, omogućuju klijentima ostvarivanje stabilnih stopa prinosa u dugom roku uz prihvatanje nižeg stepena rizika ulaganja. Ne morate da budete izloženi oscilacijama u kretanju cena akcija, a ulaganje u državne, nisko rizične hartije od vrednosti u dugom roku donosi uvećana sredstva u odnosu na ona koja ste uplatili.

 

Imajte to na umu kada se opredeljujete između kratkoročnih i dugoročnih ulaganja za svoju budućnost, to je naš savet. Ko je rekao pandemija?

KONTAKTIRAJTE NAS